Prakses, terapijas, iedvesmas un Dievatziņa

Vairāku gadu garumā, esam apkopojuši un ar savu pieredzi atzinuši par labu esam prakses, ar kurām labprāt dalāmies, organizējot apmācības. 

Izmantojot vibrāciju tiltus: kristālus, Tibetas bļodas, lūgšanas, aromterapiju, mantras un sakrālās ģeometrijas zīmes, elpošanas vingrinājumus (joga, Ci Gun utt.) mēs prasmīgi pastiprinām meditācijas enerģētisko un informatīvo tīrību.

Visas šīs prakses palīdzēs indivīdam, personai saglabāt sevī vienotību ar Dievu. Šie meditāciju tilti- pastiprinātāji, pat ir nepieciešami, lai mūsdienās,, spētu nodibināt saikni ar savu Augstāko Es, un dzīve ritētu harmoniskā Dieva plūsmā. 

Mūsos katrā dzīvo Dievišķā dzirksts, kas ir nemirstīga, neievainojama, nenopūšama, bet kas ir vissvarīgākais jāatceras: Šī Dievišķā dzirksts veidojas ne tikai no tā, ka mēs to zinām un par to runājām, Dievišķā dzirksts veidojas no dzīvot un strādāt sevī, turot augstākos mērķus, augstāko svētību.

Tādejādi ar dzīves pārbaudījumiem: prieku un bēdām, laimi un slimībām, dzīvību un nāvi, cilvēkam ir spēks to harmoniski pārdzīvot, nepazaudējot radīšanas un radošuma īpašības.