Biedrība GODI.LV

"Godam dzimu, godam augu,

Godam gribu padzīvot.

Vai es liela, vai es maza,

Godam gribu padzīvot" (L.t.dz.)

Godi-  iezemēta garīga enerģija, kuras apzināta klātesamība, dod iespēju nodzīvot dzīvi pēc Dieva likumiem. (S.Strautmane)

Godi- Saules godi: Meteņi, Lielā diena, Ūsiņi, Vasaras saulstāvji, Māras diena, Mazā diena, Mārteņi, Ziemas saulstāvji.

Godi- Dzīves rits: dzimšana, kristības, vedības, bedības.

Godi- godināšana: Dievs, tēvzeme, tēvs, māte un skolotājs.

Godi- es esmu tas, kas es esmu: fiziskā izpausmē, garīgā izpausmē, garīgās realizācijas izpausmē: mīlestība, miers, brīvība, spēks, tikumība, patiesība, piedošana, ticība, darbība.

Godi- Visuma uztveres godi: astroloģija, reliģijas, filozofijas un citas mācības- izpratne par vienoto Dievu, tā godināšanu dažādās valstīs un kultūrās, lai izkoptu personības individualitāti un pašpietiekamību.

Godi- Dievatziņa dabā: zīmes, koki, kristāli, dzīvnieki, ēteri, pirmelementi (ūdens, uguns, zeme, gaiss un ēteris- gars).

Godi- ģimenes godi: pāru ētika, bērnu un jauniešu izglītības ētika, paaudžu attiecību ētika, nacionalitāšu attiecību ētika, dienas ritma godi ģimenē.

Godi-vesels ķermenis- vesels gars: pārtika, vide, dzīves vieta, domu un jūtu tīrība, nolūku tīrība.

Aktuālie projekti

Mēs realizējam projektus, lai sasniegtu mūsu mērķus:

  • Apkopot vienvietus pieejamo informāciju par Dievatziņu. Izveidot brīvi pieejamu ikvienam iespēju, praktiski iepazīties un piedalīties Dievatziņas apguvē, lai to pielietotu ikdienā
  • Radīt vidi un telpu Latvijā dzīvojošās personas gara un dvēseles attīstībai
  • Apgūt radīšanu un jaunā pielietošanu, nenoliedzot veco- pamatojoties uz saknēm, tiekties uz galotnēm.

 

"Zirgs atspoguļo cilvēku sapņus pašiem par sevi - tas ir spēcīgs un skaists, un tam piemīt spēja ļaut mums aizbēgt no pašu dienišķi pelēkās eksistences" (citāts no www.lwhorse.lv)

Laikā, kad visapkārt dzird lielākoties par izolāciju, GODI.LV aicina nesamazināties, gluži otrādi meklēt un radīt jauno. Šī ir mūsu iespēja būt radošiem, jo pietiekami ilgu laiku esam dzīvojuši pēc pieraduma. Un tagad mēs varam pavisam radoši paskatīties apkārt: ko varētu jaunu, oriģinālu izdarīt es sevī, savā ģimenē, savā sētā... un tad nedaudz...

Pirmajā festivāla gadā esam ieplānojuši realizēt filmas projektu, apvienojot visus filmēšanas ar dronu meistarus, lai radītu skaistu filmu ar Latvijas karti pēc novadu reformas.