Biedrība GODI.LV

"Godam dzimu, godam augu,

Godam gribu padzīvot.

Vai es liela, vai es maza,

Godam gribu padzīvot" (L.t.dz.)

Godi-  iezemēta garīga enerģija, kuras apzināta klātesamība, dod iespēju nodzīvot dzīvi pēc Dieva likumiem. (S.Strautmane)

Godi- Saules godi: Meteņi, Lielā diena, Ūsiņi, Vasaras saulstāvji, Māras diena, Mazā diena, Mārteņi, Ziemas saulstāvji.

Godi- Dzīves rits: dzimšana, kristības, vedības, bedības.

Godi- godināšana: Dievs, tēvzeme, tēvs, māte un skolotājs.

Godi- es esmu tas, kas es esmu: fiziskā izpausmē, garīgā izpausmē, garīgās realizācijas izpausmē: mīlestība, miers, brīvība, spēks, tikumība, patiesība, piedošana, ticība, darbība.

Godi- Visuma uztveres godi: astroloģija, reliģijas, filozofijas un citas mācības- izpratne par vienoto Dievu, tā godināšanu dažādās valstīs un kultūrās, lai izkoptu personības individualitāti un pašpietiekamību.

Godi- Dievatziņa dabā: zīmes, koki, kristāli, dzīvnieki, ēteri, pirmelementi (ūdens, uguns, zeme, gaiss un ēteris- gars).

Godi- ģimenes godi: pāru ētika, bērnu un jauniešu izglītības ētika, paaudžu attiecību ētika, nacionalitāšu attiecību ētika, dienas ritma godi ģimenē.

Godi-vesels ķermenis- vesels gars: pārtika, vide, dzīves vieta, domu un jūtu tīrība, nolūku tīrība.

Aktuālie projekti

Mēs realizējam projektus, lai sasniegtu mūsu mērķus:

  • Apkopot vienvietus pieejamo informāciju par Dievatziņu. Izveidot brīvi pieejamu ikvienam iespēju, praktiski iepazīties un piedalīties Dievatziņas apguvē, lai to pielietotu ikdienā
  • Radīt vidi un telpu Latvijā dzīvojošās personas gara un dvēseles attīstībai
  • Apgūt radīšanu un jaunā pielietošanu, nenoliedzot veco- pamatojoties uz saknēm, tiekties uz galotnēm.

 

latvietes JOGA

2024-02-27

Vai jūties nogurusi no ikdienas steigas? Vai meklēt veidu, kā atjaunot savu enerģiju un atkal atrast savu iekšējo mieru?