Loka šaušana


Loka šaušanas parks izveidots tiem, kuri mīl pavadīt laiku kopā ar ģimeni, mīl lauku klusumu, mīl aktivitātes, mīl izaicinājumus, mīl garšīgi paēst, mīl garas pastaigas; parks izveidots tiem, kuri mīl dzīvot.

Tradicionālā loka šaušana ir apgūstama ikvienam un visos vecumos, tā ir lieliska laika pavadīšana brīvā dabā, kopā ar visiem ģimenes locekļiem.  Tā ir iespēja sevī pārvarēt bailes, paplašināt robežas, apgūt jaunas kvalitātes. 

Esam izstrādājuši programmu, kura sistemātisku treniņu gaitā, palīdzēs uzlabot uzmanības noturību un fokusu.

Kas un kāpēc mēs esam

Loka šaušanas treniņš mūsu izpratnē ir gan filozofija, gan praktiskā darbība. Mēs organizējam nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Jau pirmā stunda sniedz acīmredzamus fokusēšanās un mērķtiecības rezultātus- pēc kūlītī sašautām bultām. Ieteicamais nodarbības laiks prāta uzmanības un mērķtiecības trenēšanai ir divas stundas (pirmajā stundā prāts centīsies apgūt, mācīties, atslēgties un jau nākamajā stundā viņš būs vienīgi jūsu un izvirzīta mērķa rīcībā). Jau pēc divu mēnešu treniņiem ir vērojami labi rezultāti šaušanas precizitātē, taču- svarīgākais- ir apgūts prāta rāmums un pozitīvisms, iemācoties nepievērst uzmanību kļūdām, piedot kļūdas bez nosacījuma - vienmēr. Prāts ir spējīgs noturēt uzmanību un mērķtiecību (īpaši svarīgi šodien, kad uzmanību spēj novērst viss- tehnoloģijas, spilgtas reklāmas, trokšņi utt.)

Treniņa metodes apraksts

Loka šaušana pārvēršas par mērķtiecības un fokusa treniņu, ja jaunietis vai pieaugušai, pirms tam apzinājies savas pilnveidošanās virzienu. Treniņa laikā tam tiek radīta laika telpa, kad iesildīšanās ar ieelpām un izlepām, tiek darīta lēnām: ar miera un harmonijas sajūtu sevī. Tad šāviens ar loku un trāpīšana mērķi, ir sava veida prieks un nostiprināšana savai pašatklāsmei, savai pilnībai.

Šaušana ar loku noteikti nav dusmu izlāde un par tādu tā arī nedrīkst kļūt.Šaušana ar loku ir aktīva meditācija, kuras laikā atklāj sevī miera un harmonijas avotu, kas ārēji izskatās pretējs notikums, sacensībai par precizitāti. Trāpījumi ir iespējami precīzi un par tādiem tiem arī jākļūst, apgūstot mieru un līdzsvaru, saglabājot prieku; bet trāpījumu precizitāte vairs nav pašmērķis. Tiklīdz persona sāk jau praktizēt mierīgu, lēnprātīgu bultas raidīšanu, gūstot prieku un gandarījumu no paša procesa, nemanot persona atraujas no sociālās ietekmes uz sevi- trāpīt mērķi un būt atkarīgam no sabiedrības uzliktām normām -trāpa vai netrāpa mērķi, un sāk darīt darbību, kas vienkārši iepriecina garu, sāk darīt darbību ar prieku. Ar laiku šāda personība vairāk nav atkarīga no sabiedrības ietekmes, psihe nostabilizējas, sāk darīt darbus, kurus mīl, kuri iepriecina, kuri piepilda. Katrs šāviens ir kā fokuss uz izeju sava prāta labirintā.Pati metodes darbība sākas tajā brīdī, kad persona ir izvēlējusies vai pieņēmusi lēmumu, uzsākt treniņus. Pirmās nodarbības laikā tiek apgūta vienīgi pamatinformācija par pašu fokusēšanās treniņa metodi un lielāka daļa tiek veltīta drošības noteikumiem, šaujot ar loku. Metode paredz apgūt instrumenta (šajā gadījumā- loka) lietošanas pamatus, tam tiek veltītas intensīvas pirmās trīs līdz piecas nodarbības. Par to, cik un kā ir apgūta instrumenta lietošana, liecina pasniedzēja (konsultanta) vērojumi un ieraksti, katra treniņa beigās personas novērojumu dienasgrāmatā (nav obligāti, bet iesakām tādu ierīkot). Kad apgūti šaušanas ar loku pamati, uzmanība tiek pievērsta jau nolikto, izvēlēto individuālo mērķu sasniegšanai un fokusa noturības treniņam. Sākot ar piekto nodarbību, konsultants pievērš uzmanību personai trenēt fokusu katram apzinātam prieka radīšanas momentam, bultai trāpot mērķī.

Šaušana ar loku ir arī ļoti dziļa iekšējā prieka radīšanas darbība. Mūsdienās daudz runā par prieku, daudz zina, ka to vajag, bet ir maz īstas, praktiskās darbības, kuru rezultātā rodas pārdzīvojums- prieks.

Šaušanas brīdī, īpaši sākumā, katra nejauši mērķī trāpīta bulta, mūsos rada prieku, to var redzēt spontānā mūsu reakcijā.

Prieks sāk akumulēties, uzkrāties un par neapzināti vairoties. Katra mērķi trāpītā bulta jau ir kā apzināts prieka radīšanās reflekss.

Ar laiku regulāra šaušana ar loku veicina iekšējo dialogu, ir dienas, kas veicas, vedas un, kad nevedas, summa, kas ļauj pārvarēt nolemtību un neveiksmes.

Ar laiku un mērķtiecīgākiem kļūstot, trāpītās bultas atstāj uzvarētāja garu, darbība, kas paaugstina pašvērtējumu. Uzvarētājs nav tas, kura raidītās bultas ir precīzāk trāpījušas mērķi, salīdzinot ar blakus esošā šāvēja trāpījumiem. Uzvarētājs ir tas, kurš ir uzvarējis sevī šaubas, maldus, vājumu, lielību- sevi parādīt tieksmi un citas prāta destruktīvās īpašības. Un arī dzīvē šis reflekss sāk krāt prieku un pozitīvās emocijas no mūsu praktiskās ikdienas darbības, ģimenē, darbā, panākumos. Nemanot prāts kļūst pozitīvi un uz progresiju vērsts prāts, tādējādi tiek veicināta sava prāta dabas apgūšana un pārvaldīšana. Azarts un prieks, regulāri šaujot ar loku, darbībā ļauj pārvarēt prāta smagumu, ievainojamību, nolemtību; tā ir ļoti vērtīga pieredze kā darbība dara darītāju un parādās pozitīvu uzkrāto pieredžu kopsumma.


Simbolu nozīme

Mēs izmantojam vienīgi tradicionālos, vieglos koka lokus, kuri ir domāti īsām distancēm, lai ilgstoši varētu izbaudīt katru šāvienu. centrā, fokusa treniņam tiek izmantoti sekojoši instrumenti, kuru simboliskā nozīme ir ļoti būtiska.

Loks kā simbols ir iekšējais dzīvības spēks, mums katram Dievs ir iedevis šo spēku. Mūsu katra atbildība ir prasmīgi un mērķtiecīgi radīt šo spēku, radīt savu dzīvi. 


Bulta ir mūsu nodoms, kas ar laiku sasniedz mērķi. Prieks, Brīvība un Miers ir mērķa sasniegšanas rezultāts. 

Visu dzīvi mums Dievs ir iedevis šo loku- šo dzīvības spēku; un ar ētisku psiholoģiju, mūsu nolūki kā raidītās bultas, sasniedz mūsu mērķus, mēs jūtamies realizējušies, veiksminieki, meistarīgi dzīves radītāji.

Stadija, kad loks tiek uzvilkts, ir fokusēšanās elpu aizraujošais mirklis, persona pat neelpo... Šis ir viens no svarīgākajiem fokusēšanās treniņa brīžiem- pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību, raidīt bultu. Pēc būtības šis ir pats brīnumainākais radīšanas moments, mēs trenējamies uzņemties atbildību pār savas dzīves izvēlēto mērķu sasniegšanas realizēšanu. Tieši šis ir tas pats svarīgākais mirklis, kas jātrenē, kam bieži neesam pievērsuši uzmanību, kā pieņemt lēmumu mirklī, izdarīt izvēli, raidīt bultu. Šis ir visas mūsu metodikas centrālais spēks- fokuss, ko trenējam jau no pirmās dienas. Sākumā neapzināti, pat vieglprātīgi, it kā trenējoties šaut no loka, patiesībā, trenējamies pieņemt lēmumu radīt, raidot bultu.

Tikko bulta ir palaista un nākamajā acu mirklī bulta ir sasniegusi mērķi, mēs piedzīvojam prieku (radīšanas prieku), ka bulta ir sasniegusi centru. Citreiz nav svarīgi, cik precīzi mērķi ir trāpījusi bulta, jo prieks par trāpījumu ir zemapziņā un apziņā par pašu radīšanas brīnumu.

Kad visas bultas ir sasniegušas mērķi, mēs dodamies pēc bultām, šis ir secinājumu un analīzes brīdis, tikai priekš sevis atzīmēt fokusa noturības un trenēšanās rezultātus. Nav labi un slikti, nav vainīgo meklēšanas process, šeit jau no paša sākuma prāts tiek pieradināts un uz vērojumiem balstoties, var izdarīt izvēles, kurā brīdī turpināt šaut un kad pateikt sev- pietiek. Tādejādi mēs apgūstam sava prāta dabu uz praktiskiem rezultātiem, paši pieņemam lēmumu, kad uzsākt treniņu, kad pārtraukt, kad atpūsties. Tādejādi tiek panākts process, kura rezultātā tiek savienota iedvesma, gars ar fiziskām spējam un realizāciju.

Kļūstam neatkarīgi, pašpietiekami, savas fiziskās un garīgās spējas savienojuši.

Attēlu galerija

Skaists 2021.gada jūlija pasākums sadarbībā ar Ārdavas bibliotēku.