,,Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (Rainis, "Zelta Zirgs")

2021-12-21

Pēc pašvaldības vēlēšanām līdzšinējo 119 pašvaldību vietā mums ir 43. Ir cilvēciski pārmaiņas uztvert ar nelielu trauksmi, jo ir taču tik daudz nezināmā... GODI.LV aicina būt ārpus cilvēka "parastā", aicina vienkārši dzīvot, kā mūsu tautasdziesmās dzied:

Sveši ļaudis brīnījās, 

Cik dižena tauta nāca:

Baltas sagšas, sārtas jostas,

Treju zīļu vainadziņš. (LTdz.)

 Latvietis dzīvoja dziedot un Dieviņu pieminot. GODI.LV aicina latviskās Dievatziņas turētājus apvienoties jauno novadu kopās un radīt, radīt kolektīvus, kuros pieturās pie latviskās dzīvesziņas, kuros dzīvesziņu nodod bērnu bērniem. Mēs esam tik bagāti, cik bagāta ir mūsu dvēsele. Jo vairāk saules mēs redzam, jo vairāk esam paši gaismā. Ne jau robežas mēs esam "ieslogoti", bet mūsu domāšanā, tad pavērsim savus prātus plašākus un ieraudzīsim brāļus un māsas sev apkārt.

Mēs bijām trīs māsiņas,

Bet mēs mīļi dzīvojām;

Neplēsāmies, nebārāmies,

Neturējām ienaidiņu. (LTdz.) 


Robežas pastāv tikai prātos

GODI.lV aicina visus dziedāt un izzināt gribētājus uz latviskās dzīvesziņas apguvi. 

Aicinām pievienoties tos, kas ir zināšanu turētāji, aicinām pirtniekus, zintniekus, dziesminiekus, zālīšu un tēju pazinējus, dziesmu un deju zinātājus, adītājus uz zīmju pazinējus (gan laika, gan rakstu).

Dievišķās zināšanas ir domātas, lai ar tām tautu bagātāku darītu:

Dod, Dieviņi, otram dot(i), 

Ne no otra mīļi lūgt(i) ! (LTdz.)