...kad Dvēsele nepazīst izolāciju

2021-02-19

Laikā, kad visapkārt dzird lielākoties par izolāciju, GODI.LV aicina nesamazināties, gluži otrādi meklēt un radīt jauno. Šī ir mūsu iespēja būt radošiem, jo pietiekami ilgu laiku esam dzīvojuši pēc pieraduma. Un tagad mēs varam pavisam radoši paskatīties apkārt: ko varētu jaunu, oriģinālu izdarīt es sevī, savā ģimenē, savā sētā... un tad nedaudz tālāk, ko radošu es varētu iesākt savā pagastā, ciemā, novadā un - jā, arī valstī, pasaulē.

GODI.LV aicina pievienoties ar jaunām, radošām idejām, savu pagastu "atdzīvināšanā" krīzes un izolācijas apstākļos.