Konsultācijas

Individuālās konsultācijas

Sava dievišķā ceļa atklāšana. Pašrealizācija. Vajadzību un vēlmju nošķiršana. Iekšējo un ārējo šķēršļu definēšana un izgaismošana.

Pāru konsultācijas

Informācija par Zelta laikmeta pāriem. Pāru ētika, savstarpējās attiecības ikdienā, atbildība, robežas un sabiedrība. Dzimtas ietekme.


No 3.janvāra līdz 4.februārim piemērots laiks, iestrēgušu jautājumu risināšanai, atbrīvošanai, lai rastos brīva vieta jaunajam sākumam. Jau laikus gatavojamies Meteņiem!

Ģimenes un attiecību jautājumi: dzimtas, mantojums, vīrs un sieva, meitas un mātes, tēvi un dēli

Naudas un realizācijas jautājumi: kas vienam der un nes labumu, citam kaitē un dara ļaunu

Individuālie jautājumi: iekšējā atklāsme: es esmu tas, kas es esmu, pašrealizācija jeb dvēseles uzdevums