Konsultācijas

Individuālās konsultācijas

Sava dievišķā ceļa atklāšana. Pašrealizācija. Vajadzību un vēlmju nošķiršana. Iekšējo un ārējo šķēršļu definēšana un izgaismošana.

Pāru konsultācijas

Informācija par Zelta laikmeta pāriem. Pāru ētika, savstarpējās attiecības ikdienā, atbildība, robežas un sabiedrība. Dzimtas ietekme.