Retrīts “EGO aspekti”

Ļoti svarīgi ir apzināties, ka visu tumsonību pamatcēlonis ir neatbildēts, aizmirsts jautājums: 

“kas es esmu?”

Cilvēki bez šī pamata, bez šīs sajūtas sevī, bez šīs pārliecības, bez šīs misijas sevī, mūžīgi klaiņo, klaiņo pēc citu meklējumiem, meklē sevi, līdzinās, pavelkās, ietekmējās, nav miera sevī- stabilitātes, atbalsta punkta sevī nav.

Nav bāzes, no kuras mierīgi lūkoties uz dzīvi, uz sevi dzīvē, pilnveidoties savā individuālajā dvēseles ceļā un izaugsmē.
Nav bāzes, no kuras mierīgi lūkoties uz citiem, citu izpausmēm, citu maldiem, citu meklējumiem.

Šeit ir tikai viens risinājums- globāls risinājums visām reliģijām,ticībām un pārliecībām: 

“es esmu Mīlestība, es esmu Dvēsele”; šī apzinātība ir kā platforma, kā uzdevums, kā misija, kā pārliecība, kā pavēle, kā svētība, kā būtība, kā sajūta visu laiku un visās dzīves izpausmēs. Ir jāatcerās un jādzīvo ar sajūtu “Es esmu tīra Dieva Mīlestība un Gaisma, es esmu Dvēsele, es esmu Miers, es emu Harmonija, es esmu Dievišķi perfekts, es esmu Dieva bērns: Dieva meita, Dieva dēls.” Šai sajūtai, šai pārliecībai ir jābūt kā balstam, būvējot visus pārējos apzinātības līmeņus, izpausmes: ...es esmu skolotājs, es esmu kalējs, es esmu tas un tas, tēvs un citi sociālie tēli”. Bez pamata: “es esmu Mīlestība”, 

bez šīs misijas, šī uzdevuma, bez šīs sajūtas, nav iespējams veidot stabilas attiecības kaut vai pašam ar sevi, nemaz nerunājot par partnerattiecībām un attiecībām ar pārējo sabiedrību.
Strādājot a EGO aspektiem, lai vieglāk būtu uztverams un pārvaldāms apgūstamais materiāls, tas tiek iedalīts divās aplūkojamās trajektorijās:
1.       Individuālais egoisms. Tumsonība, kas vērsta uz sevis noliegšanu vai uz sevis parādīšanu.
2.    Uz āru vērstā iedomība, kad cilvēks ietekmējas , iespaidojas, pavelkas, vai arī pats pavelk, pats apzinās savu harizmu un to izmanto, lai pavilktu citus.

Ņemot vērā, ka retrīts paredzēts katra individuālai izaugsmei, katra individuālo EGO aspektu apzināšanai, aicinām retrīta laikā, lieki neizmantot saziņas līdzekļus: telefonus, e-pastu, nepiesārņosim savu prātu ar TV skatīšanos un liekām sarunām. Retrīta laikā, lūgums ievērot klusumu. Lai prāts ir maksimāli tīrs un apzināts.

Tuvākais retrīts: tikko retrīts ir noticis. Jauna retrīta pieteikšanās ir atsākta.

Norises laiks:
Vieta: 
Ierašanās: 
Enerģijas apmaiņai: .