DIEVIŠĶAIS SIEVIŠĶAIS UN DIEVIŠĶAIS VĪRIŠĶAIS DNS KODS

DIEVIŠĶAIS SIEVIŠĶAIS UN DIEVIŠĶAIS VĪRIŠĶAIS DNS KODS

Kosmosa Likuma vārdā,
Dieva vārdā, kas es esmu.
Es pārrakstu visus manā DNS esošos
Dzimtas un Pasaules vīriešu un sieviešu
Ciešanu failus, 
Dualitātes elementus,
Zemākās realitātes un visu, kas vairs nav
Manas Dvēseles Augstākajās interesēs.
Pārrakstu uz tīru Gaismu, Mīlestību un Vienotību.
Es izvēlos Dievišķo, kā savu vienīgo Realitāti.
Lai notiek tā
Lai notiek tā
Lai notiek tā.

Šī lūgšana un zīmes, nodrošina katra praktizētāja individuālo sievišķo un vīrišķo enerģiju  karmisko izdziedināšanos līdz pat DNS fiziskajā un visos Gaismas ķermeņos.

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt.

_______________________________________________________________________________________________

DievišķāS Gribas Izpausmes KODS

Kosmosa Likuma vārdā
Dieva vārdā, kas es esmu
Es, lūdzu, savam Augstākajam Es
Pārvērst Gaismā un Enerģijā
Visus šķēršļus, kas ir starp mani
Un manas Dievišķās Gribas izpausmi.
Paldies Paldies Paldies

Šī zīme ir neaizstājama situācijās, kad kroņa čakra vai prāts ir zaudējis Vienotību ar savu Augstāko Es vai savas Dievišķās gribas plūsmu.

Praktizējot zīmi, tūdaļ visi bloķējošie mehānismi vai traucējumi Vienotībai tiek likvidēti- tie pazūd un sakūst Mīlestībā un Vienotībā, veicinot Dievišķās gribas brīvu izpausmi.

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt

__________________________________________________________________________________________________________________

DIEVIŠĶĀS PERFEKCIJAS KODS

Mana Pasaule ir Dievišķi skaista, 
Mana Pasaule ir Miera pilna, 
Mana Pasaule ir Mīlestības pilna,
Mana Pasaule ir Harmonijas pilna,
Mana Pasaule ir Brīnumu pilna,
Mana Pasaule ir Dievišķi perfekta,
Mana Pasaule ir Manas Dvēseles izpausmes.
Es esmu vienotībā ar Dieva Gribu,
Es esmu Dievišķi perfekts/-a;
Es esmu tīra Dieva Mīlestība un Gaisma;
Es esmu Tas/-ā, kas es esmu.
Lai Dieva Pasaulē,
Viss notiek manās un visu Visaugstākajās interesēs!
Paldies
Paldies
Paldies

Zīme aicina uz izpratni par Dieva valstību, katru praktizētāju uzaicinot Vienotībā un Dieva perfekcijas plūsmā ikdienā.Praktizējot šo zīmi dienas garumā katrā solī jūtam Dieva vadību, atbalstu un spēku. Praktizētājs apgūst Dvēseles gribu, tās realizāciju, Dieva spēku, apgūst sevi kā Dvēseli. Praktizētājs apgūst lēnprātību, dzīvojot: “Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es Tavās pēdiņās.” Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās. Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt

_______________________________________________________________________________________________________

DIEVIŠĶAIS PĀRIS VAI TANTRAS KODS 


Esi svētīts/-a , Tu, ko es mīlu;
Esi svētīts/-a, Tu, kas mani mīli,
Caur Tevi es mīlu Dievu-
Viņa Lielumu un Skaistumu es redzu Tevī.
Tu esi Miers,
Tu esi Mīlestība,
Tu esi Harmonija,
Tu esi Dievišķi Skaists/-a.
Mēs esam vienoti Dievā un Mīlestībā,
Mēs esam vienoti Dzīvē un Darbībā,
Mēs esam vienoti Dvēselē,
Mēs esam vienoti ar Dieva Gribu.
Lai Dieva pasaulē mūsu Mīlestība,
izgaismo mūsu un visu sirdis un prātus Dieva Svētībā. 
Lai notiek tā
Lai notiek tā
Lai  notiek tā

Šī zīme gan izglītos, gan izdziedinās Dievišķā vīrieša un Dievišķās sievietes savienību. Lūgšana un zīme atvērs sabiedrībā un rezonansē Dieva svētīto pāru klātbūtni. Tieši pāris jutīsies svētīts, piederīgs un, galvenais, pats pilnveidosies līdz pilnībai bez duālām attiecībām un būs vērsts uz sadarbību pāra iekšienē. Augstākā garīgās ētikas un tolerances atdzimšana katra pāra sirdī, ļaus dzīvot Paradīzē vai Nirvanā (Dievs, svētī, Latviju... ļauj mums tur laimē diet’).

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt


_______________________________________________________________________________________________________

STIHIJU KODS


Kosmosa Likumā vārdā,
Dieva vārdā, kas es esmu.
Es esmu Gaiss- es esmu atvērts/-a visiem maniem Dievišķajiem Aspektiem.
Es esmu Zeme- es esmu atvērts/-a Vienotībā.
Es esmu Ūdens- es esmu atvērts/-a saņemt.
Es esmu Uguns- es esmu atvērts/-a dzīvei Dievišķā Mīlestībā.
Es esmu Vējš- mans prāts ir Dieva Prāts.
Es esmu Gars- man griba ir no Sirds.
Es esmu Saule- mana iedvesma ir no Pirmavota.
Es esmu Daba- mani ķermeņi iemieso to, kas es esmu.
Es esmu tīra Dieva Mīlestība un Gaisma;
Es esmu Dvēsele,
Es esmu tas, kas es esmu.
Es esmu
Es esmu
Es esmu

Mēs esam multidimensionālas būtnes. Šī zīme, lūgšana un mudra (simboliski roku žesti vai ķermeņa kustības, kas ir ezotēriskās prakses sastāvdaļa) nodrošina mūsu Vienotību ar Stihijām, Dimensijām, atrodot, rodot sevī Dievišķo līdzsvaru, Dievišķo centru.

Unikāla zīme, lūgšana un mudra, nodrošina mūsu ķermeņos līdzsvaru stihijās. Neatņemama sastāvdaļa, lai dienu nodzīvotu Dievišķajās vibrācijās un būtu spēkā.

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt

_______________________________________________________________________________________________________

VIENOTĪBAS AR GAISMAS SKOLOTĀJIEM KODS 


 

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Zīme nodrošina mūsu tiecību izglītoties, Dvēseli apzināties, Dvēseli realizēt. Tik ļoti garīgā jautājumā mums palīdz Gaismas skolotāji. Zīme un mantra nodrošina Vienotību ar mūsu Gaismas skolotājiem un aizsardzību pret traucējumiem just un dzirdēt Dievišķos Skolotājus.

Vārds “mantra” sastāv no zilbēm : “mana”- prāts un “tra”- aizsardzība, tātad, skandējot mantru, mēs pasargājam prātu no liekām vizijām, ilūzijām un pieķeršanās. Praktizējot, lai atklātu savu Dievišķo dabu,  šī mantra un zīme attīsta iejušanos mūsu Dievišķajā būtībā. Kad meditējam un koncentrējamies uz mūsu Dievišķo dabu, mēs jūtam piederību, prāts jūt Dvēseles gribu un tās realizācijas iespējas, jūtam Svētu Laimi un Prieku. (Dalailama. “Meditācija ikdienā.”)

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt

__________________________________________________________________________________________________________________

GAISMAS HIERARHIJAS UN PASAULES KĀRTĪBAS KODS 


Kosmosa Likuma vārdā,
Dieva vārdā, kas es esmu,
Es, lūdzu, Gaismas būtnes, Gaismas spēkus,
Sastāties ap mani Gaismas un Mīlestības aplī,
Nodrošinot šajā meditācijā,
Enerģijas un Informācijas tīrību.
Eņģeļus un Erceņģeļus, lūdzu,
Savu Augstāko Es, lūdzu,
Savienoties Vienotībā
Ar maniem Gaismas Skolotājiem, Dvēseles Atbalsta komandu.
Dievu Tēvu, Dievu Māti, lūdzu,
Svētīt, svētīt, Svētīt, šajā meditācijā mani, lūdzu.
Caur Varavīksnes tiltu Centrālo Sauli, lūdzu,
piepildīt mani ar tīru Mīlestību un Gaismu.
Dabas garus, lūdzu, elementāļus, lūdzu,
Viduszemes un pazemes tempļos strādājošos, lūdzu,
Tumsas karalieni, lūdzu, Māti Gaiju un Viņas svītu, lūdzu,
Visu, kas vairs nekalpo mana Dvēseles Augstākajās interesēs,
Šīs meditācijas laikā, lai pazūd un sakūst Enerģijā un Gaismā.
Vienotību un Spēku, lūdzu,
Lai Viss šīs meditācijas laikā,  notiek manās un visu Visaugstākajās interesēs.
Paldies Paldies Paldies

Šī zīme ir Universs mikro- izpildījumā.

Lai garīgā prakse, sniegtu garīgus augļus, ir nepieciešams tiekties uz garīgo Apgaismību, savienoties ar Pasaules kārtību, ar Visu, kas Ir. Šī paplašinātā prāta izpratne mums sniedz Dvēseles lieluma, Dieva lieluma un Patiesības izpratni, tai pat laikā turpina atklāt praktizētājam iekšējās izaugsmes jautājumus.

Sākot meditāciju, pievērsiet uzmanību zīmēm: tās vizualizējot rotējošas, pilnīgas un dzīvas. Turpiniet balsī skandēt zīmei atbilstošo lūgšanu tekstu, to atkārtojot trīs reizes. Balss un vizualizācija veicinās izdziedināšanos fiziskajā un visas dimensijās.

Lūdzu, praktizēt šīs zīmes un lūgšanas ar svētu attieksmi, lai Mīlestības plūsma no jūsu Dvēseles spēj dziedināt


 .