Berta Hēlingera metodes sistēmiskais izvietojums

Nodarbību vadītāji Dr.Laimonis Zuļģis & Dr.Inese Zuļģe.
Abi - Laimonis un Inese, studējuši medicīnu, strādājuši ar pacientiem, pavadījuši zināmu laiku uzņēmējdarbībā…Vēlāk studējuši Sistēmfenomenoloģiju Berta Hēlingera Institūtā Holandē, Sertificēti Ģimenes sistēmisko sakārtojumu un Slimību Simptomu jomā, kā arī vienīgie Latvijā absolvējuši Māsterprogrammu Organizāciju sistēmiskajos sakārtojumos Berta Hēlingera Institūtā. 
Zuļģi paši par sevi: “Mēs izmantojot ilggadīgo pieredzi medicīnā, sistēmiski strādājam ar slimībām un simptomiem. Pārdzīvojot savas personīgās attiecību krīzes, joprojām esam kopā 19 gadus, rodot motivāciju un spēku garīgajā izaugsmē un savstarpējā izpratnē... esam gatavi dalīties ar savu pieredzi un atziņām, vadot sakārtojumus un grupu nodarbības.”
Ņemot vērā, ka iepriekšējās dzīvēs mēs daudz nezinājām par ģimenes ētiku, esam radījuši daudz ciešanas sev un citiem, kā arī šie ieraksti glabājas mūsu DNS spirālēs kā karmas faili. Berta Hēlingera metodes sistēmiskais izvietojums, iespēja sakārtot ģimenē esošos, no pagātnes mantotos failus, sakārtos mīlestībā un izdziedinās pagātnes sekas līdz DNS līmenim.
Nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta, līdzi ērts apģērbs, siltas zeķes, termosā tēja, ūdens.


 .