Kas ir “GODI”?

“Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot.
Vai es liela, vai es maza,
Godam gribu padzīvot” (L.t.dz.)
  
Godi ir iezemēta garīga enerģija, kuras apzināta klātesamība, dod iespēju nodzīvot dzīvi pēc Dieva likumiem. (S.Strautmane)
Godi- Saules godi: Meteņi, Lielā diena, Ūsiņi, Vasaras saulstāvji, Māras diena, Mazā diena, Mārteņi, Ziemas saulstāvji.
Godi- Dzīves rits: dzimšana, kristības, vedības, bedības.
Godi- godināšana: Dievs, tēvzeme, tēvs, māte un skolotājs.
Godi- es esmu tas, kas es esmu: fiziskā izpausmē, garīgā izpausmē, garīgās realizācijas izpausmē: (cerība), brīvība, spēks, miers, tikumība, patiesība, piedošana, ticība.
Godi- Visuma uztveres godi: astroloģija, reliģijas, filozofijas un citas mācības- izpratne par vienoto Dievu, tā godināšanu dažādās valstīs un kultūrās, lai izkoptu personības individualitāti un pašpietiekamību.
Godi- Dievatziņa dabā: zīmes, koki, kristāli, dzīvnieki, ēteri, pirmelementi (ūdens, uguns, zeme, gaiss un ēteris- gars).
Godi- ģimenes godi: pāru ētika, bērnu un jauniešu izglītības ētika, paaudžu attiecību ētika, nacionalitāšu attiecību ētika, ģimenes dienas ritma godi.
Godi-vesels ķermenis- vesels gars: pārtika, vide, dzīves vieta, domu un jūtu tīrība, nolūku tīrība.

GODI.LV mērķi.

...
Tik pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ.
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu!
...
J.Alunāns

GODI.LV uzdevumi.

Mīl katrs baltu maizes riku,
es mīlu lauku rudens pliku,
kad tas stāv kluss un atbrīvots,
kad beidzies apkūlību gods,
nekas nav palicis vairs topus,
viss savācies un beidzies kopus
mēs varam, brāļi, pasēdēt,
un norunāt, ka vairāk pret
viens otru sliktu nedarīsim,
jo mūžs ir kā rudzi īsi,
un galā viena vārpa vien;
pat, ja nav vēja katru dien`
es otrai vārpai paklanos,
es negaidu, ka man ko dos,
es stāvu stiebra, zalā kātā,
man tikai ziedēšana prātā,
un graudi, ko es tikko jaužu,
tie manī ir jau mūsuļaužu.
I.Ziedonis

Dzīve Mīlestībā-  mēs esam Godi...

Caur laiku laikiem, Gaismas Skolotāji ir nākuši un snieguši mums Dievatziņu- kā dzīvot, kā savas kļūdas saprast un kā  Mīlēt Dzīvi, lai Tā par Paradīzi, par Nirvanu taptu.

Pilnīgi visi Mēs te esam- savā ģimenē, savā draugu un kolēģu lokā saistīti- no šī loka paveras personas pašapziņas un sadarbības ētikas mācība, t.i. personības,  ģimenes un partnerattiecību Godi.

Pilnīgi visiem mums ir valsts, valoda un kultūra, kas mūs vieno, t.i. no šejienes persona apgūst Dievatziņu un Bodhičitu, beznosacījuma Mīlestību- kalpošanu, mīlot savu valsti un tautiešus savus, līdz tik vienotus brāļus un māsas redz.

Un Visi mēs Pasaules brāļi un māsas esam,t.i., kur katrs sevī- “Liels un Mazs”, apzinamies, vai arī vēl esam Ceļā uz šo apzinātību; un kā pieredzi, tik katram svarīgo, mēs tikumību pret Dzīvi, Dabu un Vienotību, ka “Viss ir viens”, te apgūstam.

Katrs savu pieredzi – Godus mēs dzīvojot apgūstam, katrs savu Dvēseles uzdevumu – Dieva Gribu pildam.

Arī mūsu, Jura un Ingūnas, dzīve ir apzināta, savas Dievišķās gribas izpausme, un, dzīvojot dzīvi, dalamies ar saviem augļiem un padomiem, kurus mūsu Ceļā Dievs Devis Otram Dot.

Mēs -  Juris un Ingūna Bramaņi, individuālajās konsultācijās un grupu meditācijās, pildām savu Dvēseles uzdevumu, tulkojot un atverot Godus, kas nav zināti vai pārprasti.

Individuālās konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

Godi ir mūsu Ceļš, Mūsu Dvēseles uzdevums un Mūsu Mīlestība.

Mēs iezvēlamies Dievišķo, kā savu vienīgo realitāti. .