Kas ir “GODI”?

“Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot.
Vai es liela, vai es maza,
Godam gribu padzīvot” (L.t.dz.)
  
Godi ir iezemēta garīga enerģija, kuras apzināta klātesamība, dod iespēju nodzīvot dzīvi pēc Dieva likumiem. (S.Strautmane)
Godi- Saules godi: Meteņi, Lielā diena, Ūsiņi, Vasaras saulstāvji, Māras diena, Mazā diena, Mārteņi, Ziemas saulstāvji.
Godi- Dzīves rits: dzimšana, kristības, vedības, bedības.
Godi- godināšana: Dievs, tēvzeme, tēvs, māte un skolotājs.
Godi- es esmu tas, kas es esmu: fiziskā izpausmē, garīgā izpausmē, garīgās realizācijas izpausmē: (cerība), brīvība, spēks, miers, tikumība, patiesība, piedošana, ticība.
Godi- Visuma uztveres godi: astroloģija, reliģijas, filozofijas un citas mācības- izpratne par vienoto Dievu, tā godināšanu dažādās valstīs un kultūrās, lai izkoptu personības individualitāti un pašpietiekamību.
Godi- Dievatziņa dabā: zīmes, koki, kristāli, dzīvnieki, ēteri, pirmelementi (ūdens, uguns, zeme, gaiss un ēteris- gars).
Godi- ģimenes godi: pāru ētika, bērnu un jauniešu izglītības ētika, paaudžu attiecību ētika, nacionalitāšu attiecību ētika, ģimenes dienas ritma godi.
Godi-vesels ķermenis- vesels gars: pārtika, vide, dzīves vieta, domu un jūtu tīrība, nolūku tīrība.

GODI.LV mērķi.

...
Tik pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ.
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu!
...
J.Alunāns

GODI.LV uzdevumi.

Mīl katrs baltu maizes riku,
es mīlu lauku rudens pliku,
kad tas stāv kluss un atbrīvots,
kad beidzies apkūlību gods,
nekas nav palicis vairs topus,
viss savācies un beidzies kopus
mēs varam, brāļi, pasēdēt,
un norunāt, ka vairāk pret
viens otru sliktu nedarīsim,
jo mūžs ir kā rudzi īsi,
un galā viena vārpa vien;
pat, ja nav vēja katru dien`
es otrai vārpai paklanos,
es negaidu, ka man ko dos,
es stāvu stiebra, zalā kātā,
man tikai ziedēšana prātā,
un graudi, ko es tikko jaužu,
tie manī ir jau mūsuļaužu.
I.Ziedonis

0

 .